OLTC privacy- en cookiebeleid

De gegevens die OLTC van de leden bijhoudt zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te noemen: AVG).

OLTC een goed huisvader voor uw data

OLTC doet al het redelijkerwijs mogelijke om een goed huisvader te zijn voor uw gegevens. 

Dat doen we door: 

 • Een veilig huis voor uw gegevens te bieden;
 • Uw data met zo min mogelijk mensen te delen;
 • Als er data gedeeld moet worden, alleen de strikt noodzakelijke gegevens te delen;
 • Alleen uw gegevens te verwerken met als doel het in bedrijf hebben van een tennisvereniging conform beleid zoals dat door de ledenvergadering is goedgekeurd;
 • Te weten met wie wij gegevens delen en voor welk bijbehorend doel; en
 • Uw data zo snel mogelijk te verwijderen als deze niet meer nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden onder meer gedeeld met:

 • de KNLTB – voor de registratie van uw lidmaatschap van de Nederlandse tennisbond en bepaling van uw speelsterkte;
 • Allunited – voor het administreren van uw lidmaatschap en het kunnen reserveren van een baan via het Allunited afhangbord;
 • Toernooi.nl – voor het organiseren van toernooien, het beheer van de website en het versturen van nieuwsbrieven; en
 • Google (email) – voor (persoonlijke) communicatie met leden.

Wij delen geen gegevens met onze sponsoren. Mededelingen van sponsoren worden door de vereniging zelf naar de leden gestuurd.

Rechten

Rechten die u onder andere heeft onder de AVG:

 • Recht op inzage – u mag weten waar wij uw gegevens met welk doeleinde verwerken;
 • Recht op bezwaar – u mag een bezwaar kenbaar maken over bepaalde verwerkingen van uw gegevens;
 • Recht op aanpassing – u kunt onjuiste gegevens (laten) aanpassen of verwijderen;
 • Recht op vergeten te worden – in sommige gevallen kunnen wij uw gegevens vroegtijdig verwijderen; en
 • Recht om uw gegevens te ontvangen of om deze aan een derde partij door te sturen.

De vereniging is van mening dat er geen aanvullende toestemming van uw zijde nodig is voor de huidige verwerkingen van uw persoonsgegevens aangezien deze alleen verwerkt worden om de doelstelling van de vereniging te kunnen faciliteren.

Zie voor meer informatie en achtergronden zie deze link.

Van uw rechten gebruik maken

Stuur een e-mail naar privacy@oltc.nl om van uw rechten gebruik te maken. De vereniging handelt uw verzoek binnen 30 kalenderdagen af. 

Maakt u zich ergens zorgen over?

Maak het kenbaar bij de Functionaris Gegevensbescherming van OLTC: privacy@oltc.nl.

Cookies

De websites die onder de verantwoording van OLTC worden beheerd maken gebruik van cookies. Naast functionele cookies (om bepaalde functionaliteit te kunnen leveren) tracken wij ook het gebruik van de website. Dit doen wij door middel van Google Analytics. OLTC gebruikt hierbij de instellingen die door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aanbevolen om aan AVG te voldoen.

Wijzigingen van dit privacy & cookie beleid

Dit beleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door het Bestuur. Indien relevant genoeg zal de vereniging hierover communiceren met de leden. Raadpleeg de tekst van dit beleid regelmatig.