Over OLTC

Algemeen

 • OLTC telt ongeveer 1500 leden, van wie ongeveer 400 junioren.
 • Tennissen op het OLTC-park is alleen voorbehouden aan de leden en hun introducés.
 • De club beschikt over 13 gravel+ banen voorzien van kunstlicht.
 • Tennistrainingen/lessen worden gegeven door de tennisschool OLTC Sports die wordt geleid door Marco Visser, Beau de Smit en Onno Guinau. 
 • In het voorjaar en najaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering. 
 • Indien naar de mening van het bestuur bijzondere zaken de aandacht vragen, kunnen extra vergaderingen worden uitgeschreven. 
 • Het Huishoudelijk reglement en de Statuten kunt u hier downloaden

Wilt u lid worden? Hier kunt u meer lezen over het lidmaatschap en het aanmeldproces.

Openingstijden

 • Het OLTC-tennisseizoen loopt van maart t/m september.
 • 7 dagen per week van 9.00 uur tot zonsondergang (op maandag t/m vrijdag baan 1-3 vanaf 8.00 uur). 
 • Tijdens de competitie open op zaterdag en zondag vanaf 8.30 uur. 
 • De lichtinstallatie geeft de mogelijkheid te spelen tot 23.00 uur. 
 • Toegang in de winter: vanaf 1 oktober blijft het park open voor wintertennis voor alle leden. In de ochtend kan er dan vanaf 10 uur worden gespeeld. Zie hier hoe het toegangssysteem en het aanschakelen van de verlichting werkt in de winter.
 • Zodra de vorst invalt kan er niet meer worden gespeeld.

Donateurs hebben altijd toegang tot het park en mogen maximaal drie keer per seizoen gebruik maken van de banen. Beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap geschiedt door schriftelijke opzegging vóór 19 november van het lopende jaar bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap van OLTC kan door het bestuur beëindigd worden wegens wangedrag of wanbetaling. Bij wangedrag kan voor de periode van één maand toelating worden geweigerd. Bij herhaling van wangedrag kan beëindiging van het lidmaatschap volgen. 

KNLTB-nummer

 • Voor aanvang van het tennisseizoen ontvangt ieder lid een factuur waarop vermeld het bedrag van de contributie. 
 • Ieder lid van OLTC wordt aangemeld bij de KNLTB. U ontvangt dan een KNLTB nummer. Met dit KNLTB nummer kunt u via de KNLTB Club app banen afhangen. 
 • Met dit nummer kunt u ook deelnemen aan open toernooien op andere parken. 

Introducés

Volgens het Huishoudelijk Reglement (download pdf)  kan iemand die geen lid is van OLTC, en gebruik wil maken van een OLTC-baan, maximaal 3 maal per jaar worden geïntroduceerd. 

 • Elk lid mag drie keer per jaar één persoon introduceren. Eén persoon mag drie keer per jaar geïntroduceerd worden. Men dient hiervoor vóór spelaanvang een betaling te doen bij de bar (indien gereserveerd via KNLTB ClubApp) of een introducépas te kopen bij de bar. De geïntroduceerde draait met die pas mee in het digitale afhangsysteem. Zonder introducé reservering via KNLTB ClubApp dan wel met een introducépas mag dus niet gespeeld worden. Het lid dat iemand introduceert is verantwoordelijk voor betaling en/of de aanschaf van de introducépas bij gebreke waarvan hij door elk lid hierop mag worden aangesproken. Ook is het lid verantwoordelijk voor het gedrag van geïntroduceerde.

  Het tarief bedraagt per keer €5,00 voor senioren en €2,50 voor junioren.

  Wanneer een introducé niet vooraf gemeld is kan er een boete opgelegd worden (boete is verdubbeling van het tarie

Kleding

Op ons tennispark wordt alleen in tenniskleding gespeeld: dus geen spijkerbroeken, voetbalbroekjes en boxershorts.

Tennisschoenen

De KNLTB geeft heel duidelijke richtlijnen voor schoeisel op gravelbanen. De zool is bepalend of men er mee op een gravelbaan mag spelen. Deze moet vlak zijn en mag uitsluitend een ingewerkt profiel hebben, waarbij de afzonderlijke profielranden niet verder uit elkaar mogen liggen dan maximaal 2 mm. Bij de aanschaf van uw schoenen wordt u vriendelijk verzocht hiermee rekening te houden. Grove profielzolen brengen ernstige schade aan de banen toe.

Baan 

 • Indien een bal op de baan naast de uwe terechtkomt, loop niet over de andere baan om uw bal te halen, maar vraag, op het juiste moment zonder de partij naast u te storen, uw bal terug. 
 • Na elke gespeelde partij dient de baan te worden gesleept en het sleepnet weer opgehangen te worden aan de daarvoor bestemde haak aan het hek. 
 • Het slepen van de baan gebeurt in de lengte richting van de baan.

Verlichting

De lichtinstallatie op de banen 1 t/m 13 wordt bediend door de barbeheerder. De lichtinstallatie wordt om 23.00 uur uitgeschakeld, tenzij in overleg met het bestuur anders is bepaald. In de winter kunnen leden de verlichting op de banen 8 t/m 13 zelf aan en uit schakelen.

Clubhuis en terras

 • Als u van de baan komt gaarne uw schoenen zoveel mogelijk ontdoen van gravel; even buiten met de voeten stampen en uw voeten vegen voordat u het clubhuis ingaat.
 • De kleedkamers en toiletten na gebruik netjes achterlaten. Mocht blijken dat iets niet in orde is in de kleedkamers of toiletten meldt dit dan bij de barbeheerder.
 • De terrasstoelen mogen alleen op het terrras gebruikt worden en niet meegenomen worden naar de baan. Langs de banen staan banken, zodat er voldoende zitruimte is om naar de partijen te kijken.

Kleine kinderen

Ouders met kleine kinderen wordt verzocht er voor te zorgen dat deze geen overlast bezorgen aan overige bezoekers. 

Honden

Onze trouwe viervoeters moeten aangelijnd en “uitgelaten” zijn voordat ze op het park komen.

Auto's

Het parkeerterrein biedt niet altijd voldoende plaats. U kunt uw auto dan kwijt op de Hofbrouckerlaan; denk echter aan de gele strepen, want de politie is actief, juist in het weekend.

Fietsenstalling

Er is een fietsenstalling op het park achter het clubhuis. Zet uw fiets aan de rechterkant in de daarvoor bestemde rekken of aan de linkerkant tegen de struiken, graag in een rij. Dit om de doorgang open te houden voor een eventuele ambulance. Zet uw fiets altijd op slot.