Over lidmaatschap

Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen

 • U kunt zich via het aanmeldingsformulier aanmelden voor het lidmaatschap van OLTC.  
 • Wijzigingen in uw adres of andere contactgegevens kunt u doorgeven via het wijzigingsformulier.
 • Opzeggen kan via het opzeggingsformulier.
 • De ledenadministratie is bereikbaar per email via ledenadministratie@oltc.nl. Als u een formulier per post naar de ledenadministratie wilt versturen kan dat via OLTC, Postbus 1043, 2340 BA  Oegstgeest. 

Over het lidmaatschap
Lidmaatschappen worden aangegaan voor een verenigingsjaar en stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. In de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2017 is besloten de contributies voor senioren met € 8,-- te verhogen, voor donateurs en slapende leden met € 1,-- te verhogen en voor junioren gelijk te houden.  Tevens heeft het bestuur besloten om per 2016 het eenmalige inschrijfgeld voor junioren te laten vervallen. De nieuwe contributiebedragen staan in de onderstaande tabel.

Contributies
in 2022

 
Betaling
met factuur

 
Automatisch
Incasso (*)

 
Eénmalig
entreegeld

 
Senioren € 219,-- € 213,-- € 66,--
Junioren € 138,-- € 136,-- € 0,--
5e lid gezin (kind) € 53,-- € 53,-- € 0,--
6e lid gezin (kind) € 0,-- € 0,-- € 0,--
Studenten € 100.-- € 100,-- € 66,--
Slapend lid € 34,-- € 30,--  
Donateur € 34,-- € 30,--  
Erelid € 0,-- € 0,--  
       

 

Bij OLTC bestaan diverse soorten lidmaatschap:

Senior lidmaatschap

 • Senior leden zijn leden die 18 jaar of ouder zijn/worden in het lopende verenigingsjaar
 • Senior leden betalen € 213,-- per jaar  (€ 219,-- voor seniorleden die nog per factuur betalen *)
 • Senior leden ontvangen een KNLTB spelerspas
 • Senior leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering

Junior lidmaatschap

 • Kinderen kunnen lid worden vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden
 • Junior leden zijn jonger dan 18 jaar. In het jaar dat leden 18 jaar worden, worden ze automatisch senior lid
 • Junior leden betalen € 136,-- per jaar   (€ 138,-- voor juniorleden die nog per factuur betalen *)

Studenten lidmaatschap

 • Studenten leden zijn leden die 25 jaar of jonger zijn/worden in het lopende verenigingsjaar en aan het begin van dat verenigingsjaar (1 april) een collegekaart hebben
 • Studenten leden betalen € 100,-- per jaar 
 • Studenten leden ontvangen een KNLTB spelerspas
 • Studenten leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering
 • Studenten leden kunnen afhangen op doordeweekse dagen tussen 12.00 en 19.00 en na 21.30. In het weekend de gehele dag.

Slapend lidmaatschap

 • Een lid die met een goede geldende reden (ziekte of blessure) niet actief kan spelen, kan slapend lid worden voor één seizoen. De melding moet geschieden per Email aan de ledenadministratie.
 • Vanwege de administratieve afhandeling moeten leden die nog niet per automatische incasso betalen overstappen op incasso zodra het slapend lidmaatschap ingaat.
 • Het slapend lid wordt het volgende seizoen weer spelend lid gemaakt.
 • Vindt de schriftelijke melding plaats vóór 1 april dan bedraagt de contributie € 30,--
 • Vindt de schriftelijke melding plaats na 1 april en vóór 1 juli dan bedraagt de contributie het hierboven genoemde bedrag verhoogd met € 50,00 aan lidmaatschapskosten KNLTB en administratiekosten.
 • Na 1 juli kan men geen slapend lid meer worden.
 • Als slapende leden weer willen gaan spelen, wordt een deel van de contributie weer in rekening gebracht en wel als volgt:
 • Opnieuw gaan spelen vóór 1 juli: dan wordt een bedrag geïncasseerd van € 183,00 (€ 213,00 minus € 30,00).
 • Opnieuw gaan spelen na 1 juli: dan wordt een bedrag geïncasseerd van € 76,50 (€ 106,50 minus € 30,00).
 • Opnieuw gaan spelen na 1 oktober: dan wordt een bedrag geïncasseerd van € 25,00.

Donateurs

 • Donateur kan men alleen worden wanneer men direct aansluitend na het opzeggen van het lidmaatschap een donateurschap aanvaardt.
 • Vanwege de administratieve afhandeling moeten leden die nog niet per automatische incasso betalen overstappen op incasso zodra het donateur lidmaatschap ingaat.
 • Een donateur betaalt € 30,-- per jaar bij incasso (€ 34,-- voor donateurs die nog per factuur betalen *).
 • Een donateur heeft recht per direct lid te worden, waarbij dezelfde bedragen gehanteerd worden als voor slapende leden die weer gaan spelen.
 • Een donateur heeft het recht om 3 x per jaar een uur te spelen.
 • Een donateur heeft geen recht op lessen van één van de trainers.
 • Een donateur heeft geen stemrecht.

Kennismaking

 • Voor kinderen onder de 6 jaar bestaat er de mogelijkheid 1 of 2 keer per seizoen mee te doen met Tenniskids Blauw.
 • Aanmelden kan via I'm Tennis.
 • De cursus geldt alleen voor kinderen 5 jaar of jonger.
 • Kinderen die meedoen met de kennismakingscursus worden niet lid van de vereniging en krijgen geen KNLTB pas.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website. Junioren kunnen vanaf hun 4e jaar ingeschreven worden (lid worden kan pas in het jaar dat ze 5 worden). Het eenmalige entreegeld is niet verschuldigd als een aspirantlid in de afgelopen 10 jaar eerder lid is geweest van OLTC.

(*) Automatische incasso is verplicht bij nieuwe lidmaatschappen. U heeft bij Automatische Incasso de mogelijkheid te kiezen voor betaling per jaar, per halfjaar of per kwartaal.